Fråga facket Fråga facket

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Deltidsarbete skapar fattigpensionärer

  Kvinnor i arbetaryrken har lägst lön och lägst pension. I Dalarna och Gävleborg tjänar kvinnor ungefär 6 000 kronor mindre i månaden.

 • Orättvisa semestervanor

  En tredjedel av arbetarna hade varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn år 2018. Klasskillnaden är tydlig och orättvis!

 • Arbetarkvinnor tjänar minst

  En arbetarkvinna i Dalarna tjänar 17 135 (Gävleborg 15 216) kronor mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. 

 • Jämna ut skillnad mellan stad och land

  För att minska inkomstskillnaderna i Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och särskilda stöd.

 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden. Nu vill LO utjämna skillnaderna.

 • För få tar chansen till extra föräldrapengar

  I Gävleborg har endast fem procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till.

 • Löneskillnader minskar

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora.

 • Stora regionala inkomstskillnader i Sverige


  Inkomstskillnaderna i Sveriges är stora. Gävleborg ligger på plats 19 och Dalarna på plats 16 av landets 21 län. I Dalarna och Gävleborg är klyftorna störst i Vansbro och minst i Hofors.

 • En av tre föräldrar kan missa tillägg

  Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT).

 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Dalarna

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Gävleborg

   

 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Dalarnas län?

  I en ny rapport visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Att ha fullföljt sin gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb.  

 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Gävleborgs län?

  I en ny rapport visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Att ha fullföljt sin gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb.  

 • Arbetsmiljön i Dalarna 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

 • Arbetsmiljön i Gävleborg 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

 • Fas 3 eller Plusjobb i Dalarna?

  Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. I december 2013 fanns 762 deltagare i Fas 3 i Dalarna. 

 • Fas 3 eller Plusjobb i Gävleborg?

  Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. I december 2013 fanns 1 741 deltagare i Fas 3 i Gävleborg.