020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

Organisationsfrågor LO-distriktet är ett samverkansorgan för LO-förbundens avdelningar i Dalarna och Gävleborg. Förbundsavdelningarna har tillsammans drygt 88 000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vår uppgift

LO-distriktet har till uppgift att samordna och stödja medlemsorganisationerna. Det kan handla om att bevaka och driva frågor av fackligt intresse, opinionsbildning, bedriva elevinformation och utåtriktad verksamhet.

Kontaktuppgifter

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Joe Hill Platsen 3 (FTM-huset)
802 50 Gävle.
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Telefon: 026-60 50 65

Fakturaadress:
LO-distriktet Dalarna och Gävleborg
Fack 5580 1849
R 855
106 37 Stockholm

Ansvarig utgivare för LO.se

Annika Nilsson, Kanslichef LO

Dataskyddsombudet 

LOs dataskyddsombud kommer du i kontakt med genom att mejla dataskyddsombudet@lo.se