020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

Organisationsfrågor LO-distriktet är ett samverkansorgan för LO-förbundens avdelningar i Dalarna och Gävleborg. Förbundsavdelningarna har tillsammans drygt 90 000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vår uppgift

LO-distriktet har till uppgift att samordna och stödja medlems-organisationerna. Det kan handla om att bevaka och driva frågor av fackligt intresse, opinionsbildning, bedriva elevinformation, utåtriktad verksamhet och så vidare.

Kontaktuppgifter

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Joe Hill Platsen 3 (FTM-huset)
802 50 Gävle.
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Telefon: 026-60 50 65

Fakturaadress:
LO-distriktet Dalarna och Gävleborg
Fack 5580 1849
R 855
106 37 Stockholm

Ansvarig utgivare för Webbplatsen

Ansvarig utgivare är Annika Nilsson, kanslichef: annika.nilsson@lo.se
LOs dataskyddsombud John Haatajadataskyddsombudet@lo.se

Integritets- och personuppgiftspolicy för LO.se