Facket direkt facketdirekt.nu

Personal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

John Sandberg Halttu

Vikarierande verksamhetshandläggare

Ung och elevinformation

Helena Gille

Chef

Verksamhetsansvar: organisationsansvarig och facklig/politisk verksamhet.

Föräldraledig till 30 mars 2022: Melissa Almén

Verksamhetshandläggare

Verksamhetsansvar: Ung och elevinformation.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Verksamhetsansvar: arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik, arbetsmiljö, organisering och opinionsfrågor.

Ulrika Wiklund

Verksamhetshandläggare

Verksamhetsansvar: Studier, organisationsutveckling, administratör och LO-facken.