Facket direkt facketdirekt.nu

Personal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Helena Gille

Chef

Verksamhetsansvar: organisationsansvarig och facklig/politisk verksamhet.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Verksamhetsansvar: arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik, arbetsmiljö, organisering och opinionsfrågor.

Ulrika Wiklund

Verksamhetsassistent

Verksamhetsansvar: Studier, organisationsutveckling, administratör och LO-facken.