Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad LO-distriktet arbetar aktivt med regionala arbetsmarknadsfrågor. Målet är att skapa en väl fungerande arbetsmarknad med fler och bättre jobb. I distriktet finns en näringspolitisk grupp och en bemanningsgrupp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmarknad
Foto: Lars Forsstedt

Näringspolitik

Prioriterade frågor är satsningar på infrastruktur, bland annat om- och utbyggnad av ostkustbanan samt investeringar i järnvägen i Dalarna. Det senare är nödvändigt för att gruvindustrin ska kunna växa och skapa fler jobb till regionen. För att arbeta med dessa frågor har LO-distriktet utsett en näringspolitisk grupp.

Bemanningsavtalet

Bemanningsgruppens uppdrag är att:

  • kartlägga vilka bemanningsföretag som är verksamma inom distriktet,
  • diskutera tolkningar av bemanningsavtalet,
  • se över ändringsförslag i avtalet,
  • erfarenhetsutbyte från arbetet i bemanningsbranschen,
  • öka organisationsgraden på bemanningsföretag,
  • opinionsbilda runt bemanningsfrågor,
  • diskutera samarbete på företag med medlemmar från olika förbund,
  • planera en bemanningskonferens per år för att sprida kunskap.