Facket direkt facketdirekt.nu

Vår uppgift

LO-distriktet är ett samverkansorgan för LO-förbundens avdelningar i Dalarna och Gävleborg. Förbundsavdelningarna har tillsammans drygt 90 000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vår uppgift

LO-distriktet har till uppgift att samordna och stödja medlemsorganisationerna. Det kan handla om att bevaka och driva frågor av fackligt intresse, opinionsbildning, bedriva elevinformation, utåtriktad verksamhet och så vidare.

Kontaktuppgifter

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg 
Joe Hill Platsen 3 (FTM-huset)
802 50 Gävle.
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Telefon: 026-60 50 65

Fakturaadress:
LO-distriktet Dalarna och Gävleborg
Fack 5580 1849
R 855
106 37 Stockholm

Ansvarig utgivare för Webbplatsen

Ansvarig utgivare är Annika Nilsson, kanslichef: annika.nilsson@lo.se
LOs dataskyddsombud: dataskyddsombudet@lo.se

Integritets- och personuppgiftspolicy för LO.se