Fråga facket Fråga facket

LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

Välfärd Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden inom Dalarna och Gävleborg. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom en ny satsning på lärfritids – en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna – ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lärfritids med fler anställda och pedagogiskt innehåll

Fritids kan spela en avgörande roll för elevers framtid. Både när det gäller att höja skolresultaten och att skapa bättre förutsättningar för de barn som har sämre tillgång till sociala och ekonomiska resurser utanför skolan. I förslaget som kallas lärfritids föreslår LO bland annat fler anställda och fler stimulerande aktiviteter.

– Barn i till exempel ekonomiskt utsatta områden som Tjärna Ängar i Borlänge och Andersberg i Gävle ska ha samma möjlighet till en meningsfull fritid som barn i ett mer välbärgade områden som tillexempel Torsång och Hemlingby. Oavsett om det är att läsa läxor, lära sig laga mat eller börja programmera. Men idag har inte alla familjer den möjligheten. Om vårt förslag blir verklighet skulle det bli den största jämlikhetssatsningen på flera decennier, säger Mats Eriksson, ordförande i LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

På 20 år har personaltätheten i fritids minskat med 80 procent

Enligt LO tillbringar elever i de lägre åldrarna ofta lika mycket eller mer tid på fritids än i förskoleklassen eller skolan. Trots det är resurstilldelningen till fritids betydligt snålare än till grundskolan. På tjugo år har personaltätheten minskat med 80 procent. Barngrupperna har under samma period vuxit med tio barn.

– Ett fritids med mer personal mer personal och fler aktiviteter är ett bra komplement till den undervisning som sker under skoltid. Skoldagen, inklusive fritids, bör ses som en helhet, där eleven får möjlighet att utvecklas inom en rad områden. På så sätt kan vi höja skolresultaten, säger Mats Eriksson.

Lärfritids ingår i satsningen på en jämlik skola, det första området i LOs jämlikhetsutredning. 

Faktaexempel(Gävle och Borlänge, ser liknande ut överallt):
Valkrets            Årsinkomst       Andel på fritids
Andersberg      138 000            68 procent
Hemlingby        337 000            98 procent
Tjärna Ängar     167 000           22 procent
Torsång             346 000           92 procent

Ladda ner LOs program för en jämlik skola här (pdf)

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.