Facket direkt facketdirekt.nu

Regionala ungkommittén

Ung i facket RUK arbetar med information, kurser och utbildning, kampanjerna facket på sommar- och vinterjobbet, elevinformation och opinionsbildning i ungfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén (RUK)

RUK ska fungera som en regional mötesplats för LO-distriktet och förbundsavdelningarna. RUK har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala ungarbetet. Kommittén arbetar på uppdrag av LO-distriktets styrelse med de av LO beslutade Ung och skolfrågorna.

Ledamöter i Regionala ungkommittén är:

Emil Thyr, Kommunal (ordförande)
Johanna Rydström, Handels
Arvid Olsson, Elektrikerna
Hanna Jensen Kjellberg, Kommunal
Josefine Nilsson, Målarna
Linnéa Sundin , IF Metall
Sandra Johansson, Pappers
Sara Ernstson, Seko 

Ansvarig för ungfrågor på LO-distriktet:
Melissa Almén, unghandläggare, e-post, telefon 070-272 31 80