Facket direkt facketdirekt.nu

Regionala ungkommittén

Ung i facket RUK arbetar med information, kurser och utbildning, kampanjerna facket på sommar- och vinterjobbet, elevinformation och opinionsbildning i ungfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén (RUK)

RUK ska fungera som en regional mötesplats för LO-distriktet och förbundsavdelningarna. RUK har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala ungarbetet. Kommittén arbetar på uppdrag av LO-distriktets styrelse med de av LO beslutade Ung och skolfrågorna.

Ledamöter i Regionala ungkommittén är:

Arvid Olsson, Elektrikerna
Amanda Holm, Handels
Ebba Andersson, Pappers
Ida Berglav Eriksson, Handels
Jessica Friman, Kommunal
Josefine Nilsson, Målarna
Moa Mörk, Målarna
Tobias Larsson, Kommunal
Jessica Beckman, Seko

Ansvarig för ungfrågor på LO-distriktet:
Melissa Almén, unghandläggare, e-post, telefon 070-272 31 80