020560056 ring fackets hjälptelefon

Medlemsorganisationer

Organisationsfrågor LO-distriktet i Dalarna och Gävleborgs medlemsorganisationer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Byggnads GävleDala

Elektrikerna region Mitt, verksamhetskrets 21

Fastighets region Nord

GS-facket avd 12 Dalarna
GS-facket avd 13 Gävleborg

Handels avd 13 Dalarna
Handels avd 26 Gävleborg

Hotell- och restaurangfacket avd 27 Mitt

IF Metall Gävleborg
IF Metall Dalarna
IF Metall Bergslagen

Kommunal Bergslagen
Kommunal Mitt

Livs region mitt

Målarna avd 9 Gävle-Dala

Musikerförbundet avd Mellersta Norrland

Pappers avd 2 Skutskär
Pappers avd 3 Karskär
P
appers avd 4 Fors
Pappers avd 14 Strömsbruk
Pappers avd 15 Iggesund
Pappers avd 50 Kvarnsveden
Pappers avd 106 Vallvik
Pappers avd 111 Grycksbo

Seko Gävle-Dala

Transport avd 1 Hamn - Norrland/Mellansverige
Transport avd 11 Norduppland/Gästrikland
Transport avd 18 Hälsingland
Transport avd 88 Dalarna