Fråga facket Fråga facket

SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Facklig SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete, ger dig kunskaper om att tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och praktiskt kunna hantera dem i din dagliga verksamhet. I den här utbildningen får du lära dig mer om vad ni behöver göra för att undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten.Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att organisera, undersöka och följa upp verksamhetens arbete för att skapa en bra arbetsmiljö.

Målgrupp
Skyddsombud, företagsledning, chefer, arbetsledare med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Valda skyddsombud inom LO

Förkunskapskrav
Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.Rekomenderade förkunskaper: Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar lön enligt Förtroendemannalagen 7 §

Övrig information
Kostnad: 4 500 kr inklusive kursmaterial. OBS! Deltagaravgiften debiteras till fullo om deltagare utan avanmälan uteblir från utbildningen.
Anmälan till ABF västra Hälsingland

Ansök senast 2024-09-16Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information