Fråga facket Fråga facket

Workers Memorial Day - idag!

En ny rapport från LO visar att 1 704 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts i Dalarnas och Gävleborgs län under 2014. Utöver dessa var det tre personer som dog på sitt arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 - LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

 

LO kritiserade den tidigare borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket skars ner och Arbetslivsinstitutetavvecklades. Den nya regeringen påbörjar därför sitt arbete i uppförsbacke men visar att de tar arbetsmiljöfrågan på större allvar genom att presentera en rad budgetsatsningar på området. Detta till trots så finns det fler områden som återstår och behöver åtgärdas.

 

En dålig arbetsmiljö kostar för både skattebetalarna och samhället på grund av sjuk- och rehabiliteringsutgifter. Dålig arbetsmiljö innebär förutom individuellt lidande också skattebortfall och färre som bidrar till att försörja en åldrande befolkning. Det har Sverige inte råd med. Föreliggande rapport visar dock att vi är långt ifrån målet om en god arbetsmiljö för alla.

 

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Mats Eriksson.

Rapporterna i sin helhet:

ArbetsmiljöDalarna

ArbetsmiljöGävleborg

För mer information:

Gävleborg:
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-780 27 00, E-post: mats.eriksson@malareforbundet.se

Dalarna:
Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-304 46 67, E-post: lena.johnsson@falun.se

Om de inte kan nås:
Viktor Rasjö, ombudsman LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-939 44 95, E-post: viktor.rasjo@lo.se

 

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.