Fråga facket Fråga facket

Välkommen till LO John!

Ung i facket LO-distriktet har nyligen anställt målaren John Sandberg Halttu på ett vikariat. Här kommer en intervju med honom.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Viktor Rasjö

Välkommen till LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg John. Vad ska du arbeta med här?

- Tack! Mina verksamhetsområden är ung och skola. Det blir information för högskoleförberedande programmen, vuxenutbildningar och SFI. Samt att jobba med LO-distriktets regionala ungdomskommitté. Jag ska också arbeta med en handlings- och åtgärdsplan som berör elevinformationen vi har i LO-distriktet.

Det låter som spännande och viktiga arbetsuppgifter. Varför är de arbetsuppgifterna viktiga?

- Det är en grundläggande pelare att ha kunskap om vad som gäller på arbetsmarknaden. Det krävs för att unga ska ha de bästa förutsättningarna för att nå sina mål och ambitioner.
Att jobba med unga förtroendevalda hjälper till att stärka banden inom arbetarrörelsen och banar vägen för nya fackliga ledare.

Hur ser du på att arbeta med unga fackliga?

- Vi har många unga engagerade medlemmar som arbetar för jämlikhet, solidaritet och bättre villkor ute på arbetsplatserna.
Att få ta del av deras arbete är både lärorikt och spännande.

Vad tycker du är roligast med att arbeta tvärfackligt för LO?

- Det är utbildningen och kunskapen. Det stärker både andra jag träffar och min egen personliga utveckling. Jag vet att människorna, idéerna och engagemanget jag möter är det jag uppskattar mest.

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna John. Varmt välkommen hit och lycka till i ditt arbete på LO-distriktet!

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.