Fråga facket Fråga facket

Många missar chansen till extra pappapengar

Försäkringar I Gävleborg har endast 7 procent, och i Dalarna 8 procent, av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 85 procent i Gävleborg och 75 procent i Dalarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Om man tittar på hela landet är den endast 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.
- Både pappor och mammor kan dryga ut kassan under barnets första tid. Ersättningen från föräldrapenningtillägget är även för låga inkomster större än barnbidraget. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Mats Eriksson, ordförande i LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.

De allra flesta som arbetar på en arbetsplats som omfattas av något av LO-förbundens kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-medlemmar inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det motsvarar 84 dagar.

- Vi hade hoppats att fler män utnyttjat ersättningen. Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn, säger Mats Eriksson.

LO-distriktet har genomfört två kampanjer som kan bekräfta bilden att väldigt många föräldrar missar att ansöka om Föräldrapenningtillägget. Dels har 1620 personer ringts upp, där det efter samtal skrivits 130 ansökningar om föräldrapenningtillägget. Dessutom har LO-distriktet i 19 dagar besökt badhus med inriktning babysim. Där har 648 småbarnsföräldrar träffats vilket resulterade i 123 ansökningar av föräldrapenningtillägget. Sammanlagt väntas över tre miljoner kronor delas ut tack vare de två kampanjerna.
- Trots våra två kampanjer så är det alldeles för många som missar ersättningen. Jag önskar alla som har försäkringen kände till den, avslutar Mats Eriksson.

Fakta om försäkringen:

Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. En anmälan ger också ett tillskott till avtalspensionen.

För mer information:

Gävleborg:
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-780 27 00

Dalarna:
Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-304 46 67


Rapporten i helhet

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.