Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet träffade Ylva Thörn

Arbetsmarknad Landshövdingen i Dalarna, Ylva Thörn, bjöd in LO-distriktet på samtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Viktor Rasjö

I onsdags var LO-distriktets styrelse inbjuden till Landshövding Ylva Thörn i Dalarna. Hon är som landshöving chef för Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelserna ska ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen.

Det innebär bland annat att arbeta för miljön, djur, landsbygd, samhällsplanering, kulturmiljö och krisplanering. Men också frågor som är direkt kopplade till LO-distriktets verksamhetsområden inom kompetensförsörjning, infrastruktur, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter och penningtvätt.

Det blev alltså många samtalsämnen när Ylva berättade som arbetet.  Frågorna från Ylva var också många. Bland annat handlade det om rasism och extremism samt hur det påverkar förbundsavdelningarnas medlemmar.

- Vi ser rasism som en arbetsmiljöfråga. Det är helt galet att någon ska känna sig mindre välkommen på en arbetsplats bara för att du kommer från ett annat land. Tyvärr händer det, sa LO-distriktets ledamot Monica Enarsson från IF Metall.

Även infrastrukturfrågan diskuterades. Inte minst problemen runt Moras flygplats, eftersatta järnvägar samt även vägarnas betylse för både människor och företag.

- Vi behöver bra vägar och tågförbindelser så att vi kan få rörelse på både människor och varor. Dalarna är ju Sveriges fjärde största län på export. Så vi behöver bra vägar, järnvägar och flygplatser, sa LO-distriktets ordförande Mats Eriksson.

Länsstyrelsen är även regional valmyndighet. Det innebär att de beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. Eftersom det är mer extremism idag så blir förberselserna för valet i höst ännu viktigare.

- Det är en oroande utveckling som inte är bra för demokratin, avslutade Ylva Thörn.


LO-distriktet var nöjda med mötet och kommer hålla en tätare kontakt med både Länsstyrelsen och Landshövding Ylva Thörn.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag här.

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.