Fråga facket Fråga facket

Hemska löneskillnader i Sverige

Jämlikhet En ny rapport från LO visar att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är lika stort som det var på 1930-talet. I Dalarna tjänar en tjänsteman hela 10 600 kronor mer än en arbetare. I Gävleborg skiljer det 9 300 kronor. Det är orättvist och omodernt att klass får ökad betydelse för människors ekonomiska frihet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ett samhällets utveckling borde gå i precis andra riktningen – mot ökad jämlikhet. Det är dessutom direkt negativt för framtiden här i Dalarna och Gävleborg, men också för Sverige som land. För forskningen visar tydligt: jämlika samhällen – där inkomstskillnaderna är små – är bättre samhällen. För alla. För rika, fattiga och alla däremellan. I jämlika samhällen ökar tryggheten, men även tillväxten.

I den pågående avtalsrörelsen har LO-förbunden presenterat ett antal konkreta krav. Får vi igenom dem i förhandlingarna med arbetsgivarna kommer de att bidra till att vända utvecklingen rätt igen. Mot minskade löneskillnader.

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.

Vi kräver också tryggare arbetsmiljö och bättre pension. Detta skulle minska ojämlikheten och stärka Sveriges arbetare. Bakom våra krav ligger också en ambition att minska skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner.

Enligt rapporten tjänar en genomsnittlig kvinna i ett arbetaryrke i Gävleborg 3 800 kronor mindre än en genomsnittlig man i ett arbetaryrke. I Dalarna skiljer det 3 200 kronor. Vi kan konstatera att en man i ett tjänstemannayrke tjänar nästan dubbelt så mycket som en kvinna i ett arbetaryrke. Så kan vi inte ha det.

LO-förbunden har ett gemensamt mål om att halvera löneskillnaden mellan kvinnor och män fram till år 2028. Att sätta mål och stenhårt prioritera efter dem är effektivt. Får vi gehör för våra krav i denna avtalsrörelse tar vi ordentliga kliv mot ett mer jämställt och mer jämlikt Sverige.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Läs lönerapporten nedbruten i regioner på denna länk.
Läs lönerapporten i sin helhet på denna länk

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.