Fråga facket Fråga facket

Föräldrapenningtillägget ökar i Sverige

Försäkringar För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Gävleborg har uttaget minskat med 3,5 procent mellan 2014-2016. Det är sämst utveckling i Sverige. I Dalarna ökar istället mäns andel av uttaget med 3,8 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


I Gävleborg har endast 4,3 (6,6 i Dalarna) procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 73,5 (64,1) procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

-Det är svårt att säga varför färre pappor tar chansen till extra föräldrapengar i Gävleborg. Fler måste få information om denna möjlighet att dryga ut kassan under barnets första tid. Dessutom måste arbetsgivare och chefer bli bättre på att underlätta för pappor att vara föräldralediga, säger Petrus Söderling, försäkringsansvarig på LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Cirka 1,6 miljoner privat- och kooperativt anställda LO-arbetare på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-anställda inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. I Gävleborg rör det sig om omkring 720 personer. I Dalarna är siffran 815. En som tagit ut sina extra föräldrapengar är Johanna Löf, från Hudiksvall.

-För mig har detta inneburit ungefär 15 000 kronor netto extra. Det är synd att så många missat att de har rätt till extra föräldrapengar när det är så lätt att söka. Samtidigt är det tråkigt att jämställdheten i uttaget går åt fel håll i Gävleborg, säger Johanna Löf, som arbetar på Ica Maxi i Hudiksvall.

Läs hela rapporten om föräldrapenningtilläget

Kontaktuppgifter:
Petrus Söderling, ansvarig försäkringar LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg, Telefon 073-086 35 76

Fakta om försäkringen
Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.
Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.