Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljökonferens 1 mars

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg håller en konferens om arbetsmiljö 1 mars i Gävle. Det blir samtal om politik, Arbetsmiljöverket, AFA Försäkring och forskning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Totalt är 109 personer, de flesta skyddsombud, anmälda att delta i konferensen.
Därför har vi bytt lokal till en med 160 platser - så det går bra att efteranmäla.

Program:

09.00 Välkomna, Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg

09.05 Vad händer inom politik för arbetsmiljö
Raimo Pärsinen, ordförande för arbetsmarknadsutskottet

09.35 Ny AFS, och samarbete med arbetsmiljöverket
Stefan Reis, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket

11.00 AFA Försäkring – samarbete i försäkringsärenden
Gunilla Andreasson, informatör AFA Försäkring

12.00 Lunch

13.00 Forskning, AGS-fonden och ny arbetsmiljöutbildning
Maria Shütt, Forskning och Utvecklingsavdelningen AFA Försäkring

13.30 Arbetsmiljö inom industriproduktion
Hasse Nordlöf, doktorand Högskolan Gävle

14.15 Ungas introduktion i arbetslivet och effektiva åtgärder på arbetsplatser
Ing-Marie Andersson, professor Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna

15.10 Mobbing i arbetslivet och psykosocial arbetsmiljö
Gloria Macassa, professor folkhälsa, Högskolan Gävle

15:55 Avslut, Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet

Tid och plats: Tisdag 1 mars klockan 08.30-16:00, Gävle
Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 6 (EJ i hotellbyggnaden)
Dvs ingång cirka 30 meter från Gävles centrala McDonalds mot ån i rikting.

Målgrupp: Media, skyddsombud och andra berörda personer avdelningarna finner lämpliga att skicka.

Med vänliga hälsningar
LO-DISTRIKTET I DALARNA OCH GÄVLEBORG


Frågor eller anmälan om deltagande från media:

Viktor Rasjö, ombudsman LO-distriktet Dalarna och Gävleborg, 070-93 94 495

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.