Fråga facket Fråga facket

1 677 personer skadades i arbetet i Dalarna och Gävleborg förra året

Arbetsmiljö En ny rapport från LO visar att 1 677 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Gävleborgs län under 2013. Utöver dessa var det två personer som dog på sitt arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avsluta arbetslivet med hälsan i behåll

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Hans Svedberg, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Mer resurser till arbetsmiljöarbetet

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågor. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007.

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Hans Svedberg.

Nollvision och handlingsplan

I slutet av mars i år beslutade riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Det är bra att politikerna insett vikten av att prioritera arbetsmiljöfrågan. Vi anser att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter nu bör få ansvar för att ta fram såväl en nollvision som en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i Sverige, säger Hans Svedberg.

Rapporten Arbetsmiljön i Dalarna 2009-2013 (pdf)

Rapporten Arbetsmiljön i Gävleborg 2009-2013 (pdf)