020560056 ring fackets hjälptelefon

OM Främlingsfientlighet 27-28 maj - Dalarna


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

OM Främlingsfientlighet är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursens övergripande mål är att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism 
 
Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och


kunskapssyn. 
 
Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar.  


Anmälan görs via länken, senast 11/5 - 2020


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOkpues6qo7hKo5ocM6NTTP5URDkwMEJNSU40UjIyT1I4NEM2MjEwWkY2NS4u


 (Funkar inte länken, kopiera texten till en internetruta) 

Målgrupp
Medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Deltagarna ska tidigare ha genomgått utbildningen "Om Facket" eller motsvarande utbildning.

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Kostnad
LO-distriktet står för resa,kurs och logi

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Ansök senast 2019-11-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information