020560056 ring fackets hjälptelefon

OM Feminism 7-8 oktober - Gävleborg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Om Feminism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampenvad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället.   
 
Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. 
 
Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar.  


Anmälan görs via länken, senast 18/9 -2020


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOkpues6qo7hKo5ocM6NTTP5URFY4T1BSVjdZSDgxOVQ4MU0yOVVNSjhSRy4u


 (Funkar inte länken, kopiera texten till en internetruta) 

Målgrupp
Medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Deltagarna ska tidigare ha genomgått utbildningen "Om Facket" eller motsvarande utbildning.

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Kostnad
LO-distriktet står för resa,kurs och logi

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Ansök senast 2019-11-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information