020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Facket 28-29 oktober - Gävleborg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats


Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar


Innehåll:


- Människovärde.


- Unga arbetare och makten på arbetetsmarknaden.


- Klass och rättvisa.


- Facklig aktion och påverkan


 


Anmälan görs via länken, sista anmälning 12/10-2020


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOkpues6qo7hKo5ocM6NTTP5UNUNIT1hQUzZWUzBDNzhQM0xaMzhSUVZHOS4u


(Funkar inte länken, kopiera texten till en internetruta) 


 

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Inga

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Kostnad
LO-distriktet står för resa,kurs och logi

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst, LO:s stipendiefond betalar för icke medlemmar.

Ansök senast 2019-11-08Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information