020560056 ring fackets hjälptelefon

Ledarskapsutbildning för kvinnor - Fem internat tillfällen 2020/2021


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

TIDER FÖR INTERNATEN/FYSISKA KURSDAGAR


Start 3 - 4 november 2020, Brunnsvik, Ludvika


12 - 13 januari 2021, Kursgården Gläntan


15 - 16 mars 2021, Brunnsvik, Ludvika


19 - 20 april 2021, Kursgården Gläntan


Avslutning 30 maj - 1 juni 2021, Brunnsvik, Ludvika


 


KURSBESKRIVNING 


Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld.


Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster.


Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är


hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.


Därför genomför vi också under 2020/2021 en riktad utbildning för


kvinnor inom arbetarrörelsen.


Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet,


härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap,


demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick


och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens


organisationer.


Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till


utveckling av den egna organisationen kommer att gå som en röd tråd


genom kursen.


Utbildningen genomförs i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och


omfattar totalt 18 kursdagar fördelat på fem internat (11 dagar) samt


hemarbetsuppgifter mellan träffarna (7 dagar). Hemarbetsuppgifterna


innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring litteratur, intervjuer,


observationer i möten/konferenser etc.


 


EKONOMI/ANMÄLAN 


Kursavgift en är 12 000 kr/person som inkluderar kostnader för kursledning,


internat och material. Avgift en faktureras. Förlorad arbetsförtjänst


och resekostnad ersätts av anmälande organisation


Sista anmälningsdag 31 augusti


Bekräftelse med tider etc skickas ut efter sista anmälningsdag.


 


Kopiera länken nedan till en internetruta och anmäl dig! OBS! innan anmälan ska du ha fått godkänt av din avdelning att gå utbildningen, det är dom som bekostar den. 


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOk7C6Es-FV5Mk7leaUjKYwhUOUgwR1o5TkpQT0YzVlJLRjE4SzFFWEJFVy4u


 

Målgrupp
En utbildningssatsning för att stötta och få fram nya kvinnor som kan arbeta både som förtroendevalda och som anställda inom våra organisationer.

Förkunskapskrav
Deltagarna ska tidigare minst ha genomgått grundläggande medlemsutbildning.

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Kostnad
Kursavgift en är 12 000 kr/person som inkluderar kostnader för kursledning, internat och material. Avgift en faktureras. Förlorad arbetsförtjänst och resekostnad ersätts av anmälande organisation

Övrig information
Anmälan sker via länken som finns i kursbeskrivningen.

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information