020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket i skolan

Ung i facket Det är viktigt med kunskap om vad som gäller på jobbet. Det är extra viktigt för den som är ung och ny på jobbet. LO informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Ska vi komma till din skola?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket i Skolan
Foto: Lars Forsstedt

Så funkar det på jobbet

Genom LOs elevinformation vill vi hjälpa till att stärka elevernas kunskaper om jobbet och arbetsmarknaden. Vi erbjuder flera typer av klassrums-presentationer, en för varje årskurs. Varje presentation tar cirka 45 minuter och utförs av en kunnig och engagerad elevinformatör.

Presentationerna är anpassade till och erbjuds elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program, SFI och Komvux. Materialet baserar sig på LOs erfarenheter från mer än tio år med facklig hjälptelefon samt ett fyrtioårigt informationssamarbete i den svenska skolan.

Elevpresentationer för vem?

LO erbjuder skräddarsydda utbildningar för elever i årskurs 1,2 och 3 på gymnasiets högskoleförberedande program samt SFI och Komvux. För elever på yrkesprogramen erbjuder respektive fackförbund motsvarande elevinformation. Om du är osäker på vilket fackförbund som företräder medlemmar inom respektive yrkesprograms område så är du varmt välkommen att kontakta oss på LO via fackets hjälptelefon 020-56 00 56.

Vad erbjuds eleverna i respektive årskurs?

Årskurs 1 Värt att veta inför elevernas extrajobb eller sommarjobb. Vi tar bland annat upp var man får jobba, med vad man får jobba och vid vilken ålder, vikten av ett anställningsbevis och av att man är rätt försäkrad. Vi pratar också om faran med att jobba svart.

Årskurs 2 Här pratar vi om arbetslivets villkor och vad det innebär för den som är anställd. Vi tar bland annat upp att det inte finns någon lagstadgad lägsta lön i Sverige och berättar om avd ett kollektivavtal är. Vi diskuterar också vad som gäller kring raster och pauser, försäkringar, provjobb och arbetsintyg.

Årskurs 3 Förbered dina elever för arbetslivet. Här diskuterar vi det som är viktigast att känna till om lön, försäkringar, anställningsformer, risker med att jobba svart och vilken skillnad kollektivavtalet gör. Vi pratar om diskriminering, a-kassan, provjobb och hur man står upp för sin rätt.

Folkhögskola/ Komvux
Här pratar vi mest om det som står ovanför på årskurs 3. Mest beroende på vad ni som lärare har för önskemål och vad ni tror att dom behöver veta mer av.

SFI
Här förbereder vi eleverna om baskunskaperna man behöver veta när man kommer ut på arbetsmarknaden. Allt beroende på hur länge man har gått på SFI. Här brukar det oftast bli lite av en blandning av vad som står i Årskurs 1 och 2.

Vi skräddarsyr även presentation utifrån önskemål.