020560056 ring fackets hjälptelefon

Elevinformatörsutbildning 21-22 oktober - Gävleborg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar. 


 


Innehåll; 


- Rollen som elevinformatör – vårt uppdrag.


- Våga tala och framträda.


- Argumentation.


- Upplägg och innehåll i elevinformation.


- Hantera en klass och problem.


- Praktiska övningar.


 


Anmälan görs via länken, senast 5/10-2020


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOkpues6qo7hKo5ocM6NTTP5UMUgzNjc4QzRZM1BORjZDR0JZTzNXNFVKVS4u


 (Funkar inte länken, kopiera texten till en internetruta) 


 

Målgrupp
Fackligt aktiva medlemmar under 30år

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Ansök senast 2019-11-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information