020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket Försäkrar

Försäkringar Fackets försäkringar bygger på solidaritet. När många är med blir premierna billigare och alla är välkomna. Försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall, arbetslöshet och pensionering och för de anhöriga vid dödsfall.

Publicerad
Uppdaterad
Facket Försäkrar
Foto: Lars Forsstedt

Vision

Vår vision för framtiden är att alla medlemmar: 

  • förstår vikten av kollektivavtalet och vilken roll det spelar för vår gemensamma trygghet och därmed för deras egen hushållsekonomi, 
  • känner till vilka försäkringar vi har genom lag, avtal och fackligt medlemskap,
  • var och en ställer upp på principen om solidaritet, "En för alla - alla för en", som det fackliga försäkringsskyddet vilar på, 
  • känner till varför facket, för att garantera samma försäkringsskydd till alla, oavsett ålder, hälsotillstånd, social eller ekonomisk bakgrund väljer Folksam som samarbetspartner för medlemsförsäkringarna. 

Avtalsförsäkringar

I alla kollektivavtal ingår avtalsförsäkringar som kan vara till nytta när man blir sjuk, arbetslös eller skadar sig på jobbet, går i pension eller för anhöriga om man avlider. Alla medlemmar omfattas också av medlemsförsäkringar och samhällets försäkringar såsom sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Har du pengar att hämta?

Många medlemmar missar tyvärr att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. 

Du som är medlem i ett LO-förbund och arbetar inom privat verksamhet har möjlighet att anmäla dig för en kostnadsfri information om ditt försäkringsskydd via lag, kollektivavtal och ditt fackliga medlemsskap.

Boka ett försäkringssamtal (till LO.se) 

Försäkringsinformatörer

För att underlätta för medlemmarna och ge ökad kunskap om försäkringar kopplade till arbetsmarknaden utser förbundsavdelningarna FörsäkringsinformatörerDessa utbildas särskilt för sitt uppdrag. Tillsammans ser vi till att medlemmarna får information om försäkringsskydd och pension.

Flerspråkig telefontjänst

LO har i samarbete med Folksam startat en flerspråkig telefontjänst med information på 14 olika språk och ”lätt svenska”. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om socialförsäkringarna, avtalsförsäkringarna och medlemsförsäkringarna.