020560056 ring fackets hjälptelefon

Ungkurser

Ung i facket Nedanstående utbildningar anordnas av LO-distriktet. Om du är intresserad av att delta i en kurs så kontakta din avdelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

arbetslag488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

OM-utbildningarna

Grundutbildningar

Om facket – 16 timmar. Grundläggande utbildning om vad facket är. Även så kallade icke medlemmar är välkomna att gå denna utbildning. Deltagandet från icke medlemmar finansieras av LO Ung.
Om samhället – 16 timmar. Grundläggande utbildning om hur samhället fungerar och varför facket sysslar med politik.

Temautbildningar

Om främlingsfientlighet – 16 timmar. Utbildning för att skapa förståelse hos deltagarna för antirasism som en kärnfacklig fråga.
Om feminism – 16 timmar. Utbildningen riktar sig till de som är intresserade av varför feminism är viktigt och varför LO är en feministisk organisation.

Ungledare

40 timmar. Ledarskapsutbildning för blivande eller befintliga
ungdomsansvariga på regional och lokal nivå inom LO-förbunden.
Deltagare rekryteras och utses av förbundsavdelningarna
och inrapporteras av LO-distrikten.

Skolinformatörsutbildning

Steg 1 – LOs grundutbildning för blivande skolinformatörer. Utbildningen syftar till att ge grundkunskap om svenska modellen, kollektivavtal och vikten av att vara organiserad.
Steg 2 – Förbundens utbildningar för skolinformatörer. De ger fördjupade kunskaper om det egna förbundets frågor inom dess avtalsområde.

Du hittar alla utbildningar, datum och information på denna länk!