020560056 ring fackets hjälptelefon

Ungkurser

Ung i facket Följande utbildningar anordnas av LO-distriktet. Om du är intresserad av att delta i en kurs så kontakta din avdelning.


Publicerad Uppdaterad

arbetslag488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Om Facket

På kursen får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får även lära dig hur du påverkar i den fackliga organisationen och på arbetsplatsen. Du får dessutom lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som du kan utbyta värdefulla erfarenheter med.

Kursen är öppen för alla som är under 30 år och vill lära sig mer. Den riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Ta gärna med en arbetskamrat eller kompis som du tycker ska bli medlem i facket eller som kanske redan är det. Innehåll i kursen:

 • Människovärde
 • Unga arbetare och makten på arbetsmarknad - Ungdomsfackligt manifest
 • Klass och rättvisa
 • Facklig aktion och påverkan

När du gått Om Facket ges du möjlighet att välja mellan ett antal intressanta kurser där du kan lära dig mer om fackliga rättigheter, opinionsbildning och facklig aktivism.

Om Samhället

Om Samhället är en tvådagars kurs som vänder sig till dig som är under 30 år och som har gått Om Facket och vill fördjupa dina kunskaper om Facket och Samhället. Innehåll i kursen: 

 • Den fackliga ideologin 
 • Varför LO samverkar med Socialdemokraterna 
 • Rätten till ett värdigt arbetsliv 
 • Ordning och rättvisa
 • Opinionsbildning och facklig kamp

Om Försäkringar - Försäkringsinformation för unga 

Genom kollektivavtal på din arbetsplats har du tillgång till ett kompletterande försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och vid dödsfall i yrkesverksam ålder. Du har också en kollektivavtalad ålderspension som kompletterar den allmänna ålderspensionen.

Många unga medlemmar missar tyvärr att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att de inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. Innehåll på kursen: 

 • Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! 
 • Vad har jag rätt till? 
 • Vilka försäkringar finns?
 • Hur gör jag om det händer någonting?

Om Global rättvisa

Deltagarna får under kursen insikt och kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar världen över och hur facket är organiserat. Deltagarna skapar ett eget informationsprojekt så de jobbar vidare med genom t ex rättvisemärkt, rena kläder, schysst resande eller genom de olika globala projekt som pågår i de egna fackliga organisationerna eller inom biståndsnämndens verksamhet. Innehåll på kursen: 

 • Kränkningar av fackliga rättigheter i världen 
 • LOs globala fackliga krav
 • Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter 
 • Vad kan jag göra?

Om Främlingsfientlighet

Den här utbildningen till för dig som vill motverka främlingsfientlighet. Under kursen diskuterar vi främlingsfientlighet och rasism, ideologin som ligger bakom samt frågor om alla människors lika värde och lika rätt. Innehåll på kursen:

 • Vad är främlingsfientlighet?
 • Politiken bakom 
 • Ta debatten 
 • Allas lika värde

Skolinformatörsutbildning

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.

 Innehåll:

 • Rollen som skolinformatör – vårt uppdrag
 • Våga tala och framträda
 • Argumentation
 • Upplägg och innehåll i skolinformation
 • Hantera en klass och problem
 • Praktiska övningar

Ungansvarigutbildning

Utbildningen riktar sig till aktiva medlemmar med uppdrag som ungdomsansvarig på arbetsplats, klubb eller på avdelning. Utbildningen är förlagd till en vecka och förlaggs på kursgård i Stockholmsregionen. I utbildningen ingår besök på LO-Borgen. Deltagarna får träffa de ungansvariga på sina egna förbund samt LO. Målet är att de som genomfört utbildningen ska:

 • Veta vad de ska göra i uppdraget
 • Stärkt sin roll som ungansvarig
 • Klara av att bedriva kontinuerlig ungverksamhet på arbetsplats, klubb eller på avdelningsnivå.
 • Ha kunskap om handlingsplaner, budget, mötesverksamhet och uppföljning.
 • Ha mer kunskap om LO och förbundens organisation och andra sidoorganisationer.

Rätt till ledighet

Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du har rätt enligt lagen att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan kursstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt i form av studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst.