020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungdomskommittén

Ung i facket Ungdomsverksamheten i LO-distriktet styrs av den regionala ungdomskommittén. Kommittén består av fyra representanter från olika förbund.

Publicerad
Uppdaterad

De viktigaste uppgifterna för ungdomskommittén är verksamheterna facket i skolan, fackliga utbildningar för ungdomar, facket på sommarjobbet och att stödja förbunden till en aktiv ungdomsverksamhet.

Medlemmar i Regionala ungdomskommittén(RUK) är:

Lovisa Englund, Fastighets, Gävle
Jasmine Larsson, Hotell och Resetaurang, Gävle
Simon Lindqvist, IF Metall, Hudiksvall
Emil Alalauri, Kommunal, Falun

Adjungerade till Regionala Ungdomskommitten:
Victor Ryberg, Handels, Borlänge

Anvarig för ungdomsfrågor på LO-distriktet:
Ulrika Wiklund, verksamhetsassistent