020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungkommittén

Ung i facket Ungverksamheten i LO-distriktet styrs av den regionala ungkommittén. Kommittén består av fackliga representanter från olika förbund.


Publicerad Uppdaterad

De viktigaste uppgifterna för ungkommittén är verksamheterna facket i skolan, fackliga utbildningar för unga, facket på sommarjobbet och att stödja förbunden till en aktiv ungverksamhet.

Medlemmar i Regionala ungkommittén(RUK) är:

Jasmine Larsson, Gävle, HRF
Victor Ryberg, Borlänge, Handels
Emil Thyr, Nordanstig, Kommunal
Helena Andersson, Säter, SEKO
Elias Persson, Nordanstig, IF Metall


Anvarig för ungfrågor på LO-distriktet:
Ulrika Wiklund, verksamhetsassistent