020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungkommittén

Ung i facket RUK arbetar med information, kurser och utbildning, kampanjerna facket på sommar- och vinterjobbet, elevinformation och opinionsbildning i ungfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén (RUK)

RUK ska fungera som en regional mötesplats för LO-distriktet och förbundsavdelningarna. RUK har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala ungarbetet. Kommittén arbetar på uppdrag av LO-distriktets styrelse med de av LO beslutade Ung och skolfrågorna.

Ledamöter i Regionala ungkommittén är:

Emil Thyr, Nordanstig, Kommunal Mitt
Sara Ernstsson, Ludvika, Seko Gävle-Dala
Sandra Johansson, Gävle, Pappers Avd.3 Karskär
Johanna Rydström, Gävle, Handels Avd.26 Gävleborg
Linda Lindfeldt, Falun, Kommunal Bergslagen
Hanna Jensen Kjellberg, Falun, Kommunal Bergslagen
Sebastian Karlberg, Borlänge, Kommunal Bergslagen
Elias Persson, Nordanstig, IF Metall Gävleborg

Ansvarig för ungfrågor på LO-distriktet:
Melissa Almén, unghandläggare, e-post, telefon 070-272 31 80