020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket på sommarjobbet

Ung i facket Under sommaren besöker vi arbetsplatser för att särskilt berätta för unga om rättigheter och skyldigheter på jobbet.


Publicerad Uppdaterad

Facket på sommarjobbet
Foto: Lars Forsstedt

Ungdomar hjälper ungdomar

Under aktiviteten Facket på sommarjobbet berättar vi om rättigheter, möjligheter och skyldigheter för arbetsgivaren och den anställde. Ibland får vi även hjälpa till när problem dykt upp. Det finns ofta om funderingar kring lönen, arbetstiden eller arbetsmiljön. Information kring fackets försäkringar är också ett viktigt inslag. Vår målsättning är att ungdomar ska hjälpa ungdomar.

Ofta bra, men inte alltid

De allra flesta vi träffar har bra villkor och arbetsgivare som följer kollektivavtalen. Men varje sommar möter vi ungdomar som inte får anställningsbevis, får lönen direkt ur kassan eller får provjobba gratis.