020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Facket på vinterjobbet

LO-distriktets Regional Ungdomskommitté kör kampanjen "Facket på Vinterjobbet". Målet är att informera vinterarbetare och skidåkare.

Bandy-VM + LO = Sant

LO-distriktet är med på bandy VM i Sandviken och delar ut information till besökarna 29 januari till 5 februari.

LO-distriktet söker person att jobba med skolinformation

Sommarjobblovisa170x122

LO-distriktet söker en medarbetare till expeditionen som kan vara delaktig i skolinformationsverksamheten.

Många missar chansen till extra pappapengar

I Gävleborg har endast 7 procent, och i Dalarna 8 procent, av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Läs mer genom att trycka på rubriken.

Kampanj om Föräldrapenningtillägget

Den 3 oktober gick en Facket Försäkrar kampanj igång över landet som pågår till 13 november. LO-distriktet lyfter fram föräldrapenningtillägg och kollektivavtal.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Likvärdighetsagenda för skolan

LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lanserar Likvärdighetsagendan, ett åtgärdsprogram för hur alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev