020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Många missar chansen till extra pappapengar

I Gävleborg har endast 7 procent, och i Dalarna 8 procent, av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Läs mer genom att trycka på rubriken.

Kampanj om Föräldrapenningtillägget

Den 3 oktober gick en Facket Försäkrar kampanj igång över landet som pågår till 13 november. LO-distriktet lyfter fram föräldrapenningtillägg och kollektivavtal.

Är enkla jobb det enkla svaret?

Socialdemokraterna i Gävle bjuder in till ett öppet tema-möte där samtal förs om hur vår arbetsmarknad och vår arbetsmarknadspolitik behöver utvecklas.

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige


Inkomstskillnaderna i Sveriges är stora. Gävleborg ligger på plats 19 och Dalarna på plats 16 av landets 21 län. I Dalarna och Gävleborg är klyftorna störst i Vansbro och minst i Hofors.

Sammanfattning från Facket på Sommarjobbet

Victor och Jasmine på skolinformation

Under vecka 26 och 27 arbetade LO-distriktet och förbundsavdelningarna med att besöka sommarjobbare. Deras villkor kontrollerades. - Vi har aldrig tidigare hittat så få fel. Arbetsgivarna på de arbetsplatser vi besökt ska ha beröm, säger Victor Ryberg.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ekonomiska utsikter hösten 2016

Stark ekonomi men ökande kompetensbrist påvisar LO-ekonomerna i sin senaste konjunkturprognos, Ekonomiska utsikter.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev