020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Är enkla jobb det enkla svaret?

Socialdemokraterna i Gävle bjuder in till ett öppet tema-möte där samtal förs om hur vår arbetsmarknad och vår arbetsmarknadspolitik behöver utvecklas.

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige


Inkomstskillnaderna i Sveriges är stora. Gävleborg ligger på plats 19 och Dalarna på plats 16 av landets 21 län. I Dalarna och Gävleborg är klyftorna störst i Vansbro och minst i Hofors.

Sammanfattning från Facket på Sommarjobbet

Victor och Jasmine på skolinformation

Under vecka 26 och 27 arbetade LO-distriktet och förbundsavdelningarna med att besöka sommarjobbare. Deras villkor kontrollerades. - Vi har aldrig tidigare hittat så få fel. Arbetsgivarna på de arbetsplatser vi besökt ska ha beröm, säger Victor Ryberg.

Facket på Sommarjobbet 2016

FPS2016170x122

Nu har LO-distriktets kampanj "Facket på Sommarjobbet" börjat. Vi åker ut och kollar på sommarjobbares villkor.

LO-distriktet informerar om försäkringar i Gävle och Borlänge

Projektet4ben

Nu ger sig försäkringssidan hos LO-distriktet ännu en gång ut i det offentliga rummet och informerar.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap hösten 2016

Vid representantskapet den 19 oktober fattade LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev