020560056 ring fackets hjälptelefon

Vision

Organisationsfrågor LO distriktet finns till för förbundsavdelningarna i Dalarna och Gävleborg och har som uppgift att samordna och stötta deras verksamheter. Det här är LO-distriktets vision.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Ökad trygghet

Vår verksamhet ska gynna förbundsavdelningarna och dess medlemmar och ge dem en fördel på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Dessa fördelar ska de få genom att vi aktivt arbetar med områden som:

  • ungdomsfrågor
  • jämställdhet
  • integration
  • försäkringar
  • arbetsmarknad 
  • facklig/politisk verksamhet

Sammanhållning

Genom att få och behålla ett socialistiskt styre av landet, landstinget/regionen och kommunerna så kan vi samverka och påverka politikerna för att öka medlemmarnas trygghet i och utanför arbetet.

Genom ett arbete med Integration och jämställdhet motverkar vi att samhället splittras upp i olika grupper som kan ställas mot varandra, och samtidigt motverka främlingsfientliga strömningar.

Kollektivavtal

Vi ska genom att arbeta med arbetsmarknadsfrågor se till att det finns ett klimat i länen som gör att det finns goda arbetsplatser med kollektivavtal och att det finns utbildningsplatser och andra stöd för de som vill byta arbetsplats eller inte har ett arbete att gå till.

På ungas sida

Genom vårt ungdomsarbete ska vi se till att ungdomarna står väl rustade inför arbetslivet och vi ska också se till att de inte blir utnyttjade när de kommer ut på arbetsmarknaden. Vi ska också skapa en plattform för dom att stå på för att både bli medvetna medlemmar och sedan bra förtroendevalda.

Ekonomisk trygghet

Vårt försäkringsarbete ska mynna ut i att våra medlemmar får ett gott skydd till ett så bra pris som möjligt i och utanför arbetet. De ska dessutom få bra hjälp och stöttning när det händer något i livet.

Allas lika värde

Allt detta gör att vi får ett Sverige där medlemmar i fackförbunden har en trygg tillvaro på jobbet och utanför. Där ingen ska känna sig diskriminerad eller känna att de inte är lika mycket värda. Där ingen ska hamna mellan stolarna i trygghetssystemet och ett samhälle där alla behövs och känner tillhörighet.