020560056 ring fackets hjälptelefon

Stadgar

Organisationsfrågor LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Medlemmarna i LO, förbunden, har egna stadgar som du finner på deras hemsidor.

Publicerad
Uppdaterad

 

  Normalstadgar2015.pdf