020560056 ring fackets hjälptelefon

Stadgar

Organisationsfrågor LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Verksamheten styrs av stadgar beslutade av LO-kongressen.

Publicerad
Uppdaterad

 

  Normalstadgar2015.pdf