020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal


Publicerad Uppdaterad

Helena Gille

Chef

Verksamhetsansvar: organisationsansvarig och facklig/politisk verksamhet.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Verksamhetsansvar: arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik, arbetsmiljö, organisering och opinionsfrågor.

Ulrika Wiklund

Verksamhetsassistent

Verksamhetsansvar: Studier, organisationsutveckling och administratör.

Mona Nordin

Assistent

Verksamhetsansvar: administration försäkringsfrågor och försäkringsutbildningar.