020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

På LO-distriktet är vi sju personer som arbetar med olika uppgifter. Du hittar oss alla här nedanför och våra kontaktuppgifter finns även under de områden som vi är ansvariga för.

Publicerad
Uppdaterad

Helena Gille

Chef

Ansvarig LO-distriktet Dalarna och Gävleborg samt facklig/politisk verksamhet.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik, jämställdhet, integration, organisera flera och opinionsfrågor.

Mona Nordin

Assistent

Administration försäkringsfrågor och försäkringsutbildningar.