020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

Organisationsfrågor LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg är en medlemsorganisation för LO-förbundens avdelningar hörande till området. 14 förbund som i regionen har 31 avdelningar. De har tillsammans cirka 96 000 medlemmar och cirka 10 procent av de har olika förtroendeuppdrag.

Publicerad
Uppdaterad

Kontaktuppgifter

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Joe Hill Platsen 3 (FTM-huset)
802 50 Gävle.
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Telefon: 026-60 50 65

Fakturaadress:
LO-distriktet Dalarna och Gävleborg
Fack 5580 1849
R 855
106 37 Stockholm

Kontaktuppgifter till LO-distriktet, våra förtroendevalda och våra medlemsorgansiationer finner ni på:
Adresskalender 2016

LO-distriktets uppdrag

I uppdraget ingår bland annat att initiera, driva och genomföra tvärfacklig verksamhet och opinionsbilda i frågor aktuella för förbundens medlemmar. Verksamheten sker regionalt, dvs över kommun och länsgränser samt lokalt kommunvis.

LO-facken i kommunerna

I regionen finns 16 LO-fack. LO-facken har till uppgift att utföra LO-distriktets verksamhet lokalt och distriktets verksamhetsplan är således LO-fackens men anpassas till lokala förhållanden.