020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Facket - Gävleborg - För dig under 30 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats


Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.


Innehåll:


- Människovärde.


- Unga arbetare och makten på arbetetsmarknaden.


- Klass och rättvisa.


- Facklig aktion och påverkan


 


 

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 årMedlemmar och ickemedlemmar under 30 år.

Förkunskapskrav
Inga

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst, LO:s stipendiefond betalar för icke medlemmar.

Ansök senast 2019-10-10Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information