020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakter Folksam LO

Försäkringar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kurshandledare LO

Norma Brolin
Kommunal Mitt
Tel 070-634 78 23

Curt Lindström
GS Facket Gävleborg
070-604 28 51

Tarja Lindberg
Kommunal Mitt
Tel 070-281 30 96

Anna-Karin Jemth
IF Metall 10
Tel 070-321 51 83

Anders Ax
Byggnads Gävle-Dala
Tel 070-606 78 92

Kurshandledare Folksam

Dalarna

Jan I Andersson
Tel 0708-31 56 50
jan.i.andersson@folksam.se

Gävleborg

Camilla Andersson
Tel 0708-31 55 44
camilla.andersson@folksam.se

Skadeanmälan Folksam

Tel 0771-960 960

Övriga adresser

Afa Försäkring

AGS, TFA, AGB, TGL, premiebefrielse mm.
Tel 0771-88 00 99
www.afa.se 

Fora

Förvaltar avtalspensionen.
Tel 08-787 40 10
www.fora.se