020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket Försäkrar

Försäkringar Inom distriktet har vi 600 försäkringsinformatörer. De finns ute på förbundsavdelningarnas arbetsplatser. Uppgiften är att informera, bevaka och anmäla försäkringsfall men också att genomföra försäkringssamtal med medlemmar och anställda på arbetsplatser med kollektivavtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Försäkrar
Foto: Lars Forsstedt

Årligen genomförs cirka 13 000 försäkringssamtal av försäkrings-informatörerna. Drygt hundra nya försäkringsinformatörer kommer in varje år och vi genomför fyra omgångar grundutbildning, två i Dalarna och lika många i Gävleborg. Vi utbildar åttio nya försäkringsinformatörer varje år. Utöver det har vi också fjorton vidareutbildningar på hösten jämt fördelat över länen.

De senaste åren har facket försäkrar området utvecklats mycket. Vi har en del digital hjälp för att registrera vårt arbete vis ff-torget där vi kan följa utvecklingen inom området , till det finns en app som förenklar registreringen.

Vi bedriver löpande projektverksamhet för utveckla området och ge allt fler försäkringsinformatörer möjlighet att prova på att kliva fram och jobba med utåtriktad verksamhet där vi ofta träffar en bred allmänhet men också många medlemmar. Ett bra exempel på det är vårt arbete med att informera  om föräldrapenningtillägget på badhus där småbarnsföräldrar finns i stor utsträckning.

Facket försäkrar verksamheten finns i alla LO distrikt och inom LO distriktet i Dalarna Gävleborg kan du kontakta ansvarig Petrus Söderling 073-086 35 76 eller Mona Nordin 070-301 10 64 assistent om du vill veta mer.

Fackets försäkringar bygger på solidaritet. När många är med blir premierna billigare och alla är välkomna. Försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall, arbetslöshet och pensionering och för de anhöriga vid dödsfall.

Vision

Vår vision för framtiden är att alla medlemmar: 

  • förstår vikten av kollektivavtalet och vilken roll det spelar för vår gemensamma trygghet och därmed för deras egen hushållsekonomi, 
  • känner till vilka försäkringar vi har genom lag, avtal och fackligt medlemskap,
  • var och en ställer upp på principen om solidaritet, "En för alla - alla för en", som det fackliga försäkringsskyddet vilar på, 
  • känner till varför facket, för att garantera samma försäkringsskydd till alla, oavsett ålder, hälsotillstånd, social eller ekonomisk bakgrund väljer Folksam som samarbetspartner för medlemsförsäkringarna. 

Avtalsförsäkringar

I alla kollektivavtal ingår avtalsförsäkringar som kan vara till nytta när man blir sjuk, arbetslös eller skadar sig på jobbet, går i pension eller för anhöriga om man avlider. Alla medlemmar omfattas också av medlemsförsäkringar och samhällets försäkringar såsom sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Har du pengar att hämta?

Många medlemmar missar tyvärr att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. 

Du som är medlem i ett LO-förbund och arbetar inom privat verksamhet har möjlighet att anmäla dig för en kostnadsfri information om ditt försäkringsskydd via lag, kollektivavtal och ditt fackliga medlemsskap.

Boka ett försäkringssamtal (till LO.se)  eller kontakta din försäkringsinformatör på arbetsplatsen.

Försäkringsinformatörer

För att underlätta för medlemmarna och ge ökad kunskap om försäkringar kopplade till arbetsmarknaden utser förbundsavdelningarna Försäkringsinformatörer. Dessa utbildas särskilt för sitt uppdrag. Tillsammans ser vi till att medlemmarna får information om försäkringsskydd och pension.

Flerspråkig telefontjänst

LO har i samarbete med Folksam startat en flerspråkig telefontjänst 0771-585913 med information på 14 olika språk och ”lätt svenska”. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om socialförsäkringarna, avtalsförsäkringarna och medlemsförsäkringarna.