020560056 ring fackets hjälptelefon

Elevinformatörsutbildning - Gävle


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar. 


 


Innehåll; 


- Rollen som elevinformatör – vårt uppdrag.


- Våga tala och framträda.


- Argumentation.


- Upplägg och innehåll i elevinformation.


- Hantera en klass och problem.


- Praktiska övningar.


 

Målgrupp
Fackligt aktiva medlemmar

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Ekonomi
Förbundsavdelningarna betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Ansök senast 2019-08-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information