020560056 ring fackets hjälptelefon

Elevinformatörsutbildning - Gävle


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen gör att deltagaren kan hålla en elevinformation om facket inför en klass/aula.Innehåll:


Rollen som elevinformatör – vårt uppdrag


Våga tala och framträda


Argumentation


Upplägg och innehåll i elevinformation


Hantera en klass och problem


Praktiska övningar

Målgrupp
Medlemmar i något av LOs fackförbund som är under 30.Förtroendevalda under 30 år.

Förkunskapskrav
Deltagarna ska tidigare ha genomgått grundläggande medlemsutbildning.

Kursanordnare
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Ekonomi
Förlorad arbetsförtjänst, utbildningsarvode eller utbildningsstipendie av egen förbundsavdelning. Observera att förbund ska godkänna anmälan.

Ansök senast 2019-08-11Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information